นักเรียนเทคโนโลยีสันตพลเข้ารับการประเมิน
และได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทาน จังหวัดอุดรธานี