นักศึกษาวิชาทหารเทคโนโลยีสันตพลร่วมพิธีเดินสวนสนาม
เนื่องในวันกองทัพ ประจำปี 2555