นักเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์ทำโครงการสร้างชุดตู้ลำโพง