นักเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์ร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ
งานซ่อมลำโพง