เทคโนโลยีสันตพลร่วมกิจกรรม
และรับรางวัลประกวดเซฟมาร์ท