นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 24