ภาพบรรยายธรรม พระอาจารย์มหาสมปอง
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล