ทีมสันตพลคว้าถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
การแข่งขันนาฏมวยไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ