สันตพลร่วมกับศาลจังหวัดอุดรธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จัดอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชน