ทีมสันตพลเข้าแข่งขันนาฏมวยไทย ISUZU รอบภูมิภาค
และได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศ