ชาวสันตพลร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว