ชาวสันตพลชนะเลิศนาฏมวยไทยระดับจังหวัด
จัดโดย บริษัท ISUZU ประเทศไทย