ชาวสันตพลร่วมงานประเพณีลอยกระทงกับเทศบาลเมืองอุดรธานี