สันตพลร่วมกับศาลจังหวัดอุดรธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
จัดโครงการค่ายเยาวชนและครอบครัวสัมพันธ์
ภาพชุดที่ [1] [2]