นักศึกษาสันตพลเข้าร่วมและรับรางวัล
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุดรธานี