ทีมเชียร์สันตพลชนะเลิศ
ในงาน Toyota Motor Racing
ภาพชุดที่ [1] [2] [3]