นักศึกษาวิชาทหาร(รด.)สันตพลเข้าร่วมพิธีไหว้ครูของ ทบ. 24