นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมกับนักแสดงและ Presentor ของ McLady