บริษัท Yamaha Motor คัดเลือกทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
Yamaha Presentation Contest 2010
ภาพชุดที่ [1] [2]