งานรับน้องใหม่สู่รั้วสันตพล 2553
ภาพชุดที่ [1] [2]