ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ของการจัดการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล เปิดสอนโดยมุ่งเน้นในสายวิชาที่เป็นความต้องการ ของสังคมปัจจุบัน คือ สายบริหารธุรกิจ สายงานอุตสาหกรรม และสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล จัดเดรียมอุปกรณ์การศึกษา ให้เพียงพอกับนักศึกษา ที่จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหา เพื่อจะทำให้นักศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการ หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษา เมื่อต้องการเป็นเจ้าของกิจการ


ชาวสันตพลร่วมกันใส่บาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2553
ประกาศผลการเรียนภาคการเรียนที่ 2/2552 (ข้อมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2553) ภาพชาวสันตพลเข้าร่วมแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ภาพดูงานศูนย์บริการฮอนด้าของสาขาวิชาช่างยนต์ภาพนักศึกษาช่างยนต์ดูงานนอกสถานที่ พบกับ "สารสัมพันธ์สันตพล" ฉบับที่ 3 ทั้งฉบับตีพิมพ์และบน Web Site (Link ที่ข่าวประชาสัมพันธ์)เพิ่มรายชื่อสื่อห้องสมุด (ข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม 2552) [เลือกเมนู บริการ -> สื่อห้องสมุด]
 
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมร่วมกันต้อนรับปีใหม่ 2553 (นักศึกษา) [ดูภาพ]
สันตพลเกมส์ ปีการศึกษา 2552 [ดูภาพ]
ชาวสันตพลร่วมกับชาวอุดรฯ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม [ดูภาพ]
สารสัมพันธ์สันตพล[ฉบับที่ 3] [ฉบับที่ 2] [ฉบับที่ 1]
ปฏิทินงาน / กิจกรรม
18 - 29 พ.ค. 58
นักเรียน/นักศึกษา ลงทะเบียนเรียน
18 - 29 พ.ค. 58
นักเรียนระดับ ปวช. ยื่นคำร้องขอเบิกใบเสร็จล่วงหน้า
1 มิ.ย. 58
หยุดเรียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
2 มิ.ย. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส. 1 ภาคปกติ
2 มิ.ย. 58
เปิดเรียนระดับ ปวส. 2 ภาคปกติ
2 มิ.ย. 58
เปิดเรียนภาคการเรียนที่ 1/2558 ระดับ ปวส. ภาคปกติ
5 มิ.ย. 58
นักศึกษาเลิอกกิจกรรมชมรม/ชุมนุม
2 - 5 มิ.ย. 58
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
7 มิ.ย. 58
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 นักศึกษาภาคบ่าย
 
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา จาก สมศ
(กดปุ่ม Mouse ที่ภาพเพื่อขยาย)
 

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4293-2623
e-mail address : school@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4293-2623
e-mail address : school@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr