ปฏิทินงาน / กิจกรรม
18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 
สอบปลายภาควิชาทฤษฎี ภาคปกติ ทุกระดับ
23 ก.พ. 62 
ซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปี61
24 ก.พ. 62 
สอบปลายภาควิชาทฤษฎี ภาคบ่าย ทุกระดับ
26 ก.พ. 62 
สอบแก้ไขการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นศ.ชั้นปีสุดท้าย
26 ก.พ. 62 
ประกาศผลการสอบ ระดับ ปวช.3
27 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 
นักเรียนระดับ ปวช.3 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ไข
28 ก.พ. 62 
นักศึกษาฝึกงานที่ บ.แคนนอน นครราชสีมา
28 ก.พ. 62 
ประกาศผลการสอบปลายภาค ภาคปกติและภาคบ่าย ทุกระดับ
25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 
นักศึกษาปวช. ปวส.ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนฤดูร้อน
6 มี.ค. 62 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและงานเลี้ยง
ภาพข่าว
นักศึกษาใหม่ เข้าค่ายพุทธธรรม 2561
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (ข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2561) พบกับ "ข่าวสารเทคโนโลยีสันตพล" ฉบับเดือนตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์
กีฬาสี 2561 [ข่าว]
ประกวด ดาว-เดือน เทคโนโลยีสันตพล 2018 [ข่าว]
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 [ข่าว]
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr