ปฏิทินงาน / กิจกรรม
11 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61 
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
12 ธ.ค. 61 
ออกศูนย์บริการวิชาชีพในชุมช ครั้งที่ 1
11 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 
สอบระหว่างภาค วิชาปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2/2561 ปกติ
18 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61 
คณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน บ. Sony
17 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61 
สอบระหว่างภาค วิชาทฤษฎี ภาคเรียนที่ 2/2561 ปกติ
23 ธ.ค. 61 
สอบระหว่างภาค วิชาทฤษฎี ภาคเรียนที่ 2/2561 บ่าย
26 ธ.ค. 61 
ออกศูนย์บริการวิชาชีพในชุมชน ครั้งที่ 2
27 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61 
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 แลส่งท้ายปีเก่า
4 ม.ค. 62 
ประกาศผลเวลาเรียนกิจกรรมชมรม/ชุมนุม/ลูกเสือ
6 ม.ค. 62 
สอบระหว่างภาครายวิชาปฏิบัติภาคเรียนที่ 2/2561 บ่าย
ภาพข่าว
ประกวด ดาว-เดือน เทคโนโลยีสันตพล 2018
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (ข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2561) พบกับ "ข่าวสารเทคโนโลยีสันตพล" ฉบับเดือนตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561 [ข่าว]
ประกวด ดาว-เดือน เทคโนโลยีสันตพล 2018 [ข่าว]
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 [ข่าว]
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr