ปฏิทินงาน / กิจกรรม
24 ก.ค. 62 
โครงการฟันดีเฉลิมพระเกียรติ ศาลเยาวชนและครอบครัว
8 - 26 ก.ค. 62 
กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนและกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
25 ก.ค. 62 
กิจกรรมการประกอบดาวเดือนสันตพล 2019
30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 
โครงการทัศนศึกษานักศึกษา ระดับ ปวช.
5 - 9 ส.ค. 62 
กิจกรรมวันแม่
12 ส.ค. 62 
วันหยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
3 - 7 ก.ย. 62 
การออกตรวจเยี่ยมหอพัก
9 ก.ย. 62 
ประกาศผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
13 ก.ย. 62 
ประกาศรายชื่อนร.ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาควิชาปฏิบัติ
20 ก.ย. 62 
ประกาศรายชื่อนร.ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาควิชาทฤษฎี
กิจกรรม
งานรับใบประกาศนียบัตร ปี 2561
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 (ข้อมูลวันที่ 4 มีนาคม 2562) พบกับ "ข่าวสารเทคโนโลยีสันตพล" ฉบับเดือนเมษายน 2562
ประชาสัมพันธ์
นักศึกษารับพระราชทานรางวัล [ข่าว]
พิธีไหว้ครู 2562 [ข่าว]  กิจกรรมรับน้อง [ข่าว]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปี 2561 [ข่าว]
กีฬาสี 2561 [ข่าว]
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr