ประมวลภาพ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (ข้อมูลวันที่ 12 ตุลาคม 2560) พบกับ "สารสัมพันธ์สันตพล" ฉบับที่ 4 ทั้งฉบับตีพิมพ์และบน Web Site (Link ที่ข่าวประชาสัมพันธ์)เพิ่มรายชื่อสื่อห้องสมุด
ประชาสัมพันธ์
นาฏมวยไทยระดับประเทศ Isuzu 2559 [ข่าว]
นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2560 [ข่าว]
พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 [ข่าว]
ปฏิทินงาน / กิจกรรม
22 - 26 ม.ค. 61 
ทัศนศึกษาดูงานนักศึกษาใช้สิทธิ์เรียนต่อ (ปวส.2)
27 - 29 ม.ค. 61 
แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ที่วพท.พังโคน จ.สกลนคร
1 - 31 ม.ค. 61 
ผู้กู้เงินกองทุนกู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียน
5 ก.พ. 61 
อบรมโครงการป้องกันอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2/2560
8 ก.พ. 61 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบรายวิชาปฏิบัติ
9 ก.พ. 61 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
1 - 10 ก.พ. 61 
โครงการบรรยาย ครั้งที่ 2 อุตสาหกรรม
1 - 12 ก.พ. 61 
ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ งานวิจัย
12 ก.พ. 61 
สอบวัตมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ทุกสาขา
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา จาก สมศ (2554 - 2558)
(กดปุ่ม Mouse ที่ภาพเพื่อขยาย)
 

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr