ภาพกิจกรรมภายใน 'สันตพล' ปีการศึกษา 2552

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2552
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2552
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2552
พิธีไหว้ครู และรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2552
อบรมต้านสารเสพติด
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
อบรมมารยาทไทย และการสมาคม
อบรมการขับขี่ปลอดภัย
งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2552
เทคนิคสันตพลร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา
เทคนิคสันตพลร่วมรณรงค์ "ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009"
นักศึกษาช่างยนต์ดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมนอกสถานที่
อาจารย์และพนักงานเข้าอบรมเรื่องบริการสู่ความเป็นเลิศ
คอนเสิร์ต Black Vanilla และขนมจีน ที่สันตพล
รอบสะสมคะแนนประกวด Freshy Boy and Girl 2009
รอบตัดสินประกวด Freshy Boy and Girl 2009
กิจกรรมวันแม่
นิทรรศการทางการตลาด
อบรมทางการขาย "กลยุทธ์พิชิตการขาย"
อบรมกลยุทธ์การพัฒนาบุคคลากรในองค์กร
สัปดาห์ส่งเสริมมารยาทไทย
เทคนิคสันตพลเข้าร่วมแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ดูงาน ICT Festival 2009
ดูงานศูนย์บริการฮอนด้าของสาขาวิชาช่างยนต์
ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างสันตพล และโรงเรียนพันดอนพิทยา
อบรมพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
เทคนิคสันตพลเข้าร่วมประกวดร้องเพลง (Central Plaza Karaoke Singing Contest)
การตอบปัญหาทางเศรษฐกิจ
เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โครงการความรู้สู่ชุมชนภาคการตลาด
โครงการวิทยากรบรรยายโทรทัศน์และจอ LCD
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนในการป้องกันอาชญากรรม
โครงการอบรมความรู้เรื่องเพศศึกษา
ทีม Cheerleading สันตพล เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในการแข่งขัน Asian-Thailand Cheerleading Invitation 2009
นักศึกษาสาขา IT ทัศนศึกษาดูงานที่ Esaan Software Park
ทีมบาสเก็ตบอลสันตพลเข้าร่วมการแข่งขันระดับเยาวชน 17 ปี
สันตพลเกมส์ ปีการศึกษา 2552
นักศึกษาเทคนิคพณิชยการสันตพลชนะเลิศการนำเสนอแผนธุรกิจ จัดโดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เทคนิคสันตพลร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เทคนิคสันตพลร่วมกับชาวอุดรฯ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม
นักศึกษาวิชาทหารสันตพลร่วมในพิธีเดินสวนสนาม
อบรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
เทคนิคสันตพลร่วมแข่งขันฟุตซอลในรายการบิ๊กซีเกมส์
สันตพลจัดงานนิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2552
เทคนิคสันตพลร่วมกันใส่บาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2553
กิจกรรมร่วมกันต้อนรับปีใหม่ 2553 (นักศึกษา)
กิจกรรมร่วมกันต้อนรับปีใหม่ 2553 (คณาจารย์)
ภาพข่าวพิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2552

*สามารถแสดงภาพบน IE 5.0 ขึ้นไปและอาจต้องใช้เวลาในการแสดงภาพแรก (ขึ้นอยู่กับความเร็วของระบบที่ใช้ติดต่อ Internet)